Info om mig

Jiri Mäntysalo.

Kommunist, medborgaraktivist och organisationshaj. Jag agerar i Finlands kommunistiska parti, Europeiska vänstern och t.ex. som fack-, freds- och invånaraktiv. Jag bor i Vanda och är bildartesan till utbildning.

Kommunismen började intressera mig som motreaktion på en grundskolans historielärares förklaring om att kommunismen var omöjlig. Som en nyfiken person bestämde jag mig för att ta reda på är det verkligen så.

Delvis genom detta och delvis när jag blev allmänt bekant med de olika partiernas värderingar och idéer, fann jag FKP. Jag blev förvånad över hur bra FKP:s uttalanden matchade mina egna tankar och jag kunde direkt underteckna idéerna om vad FKP presenterade. Dessutom kunde kommunisterna rättfärdiga universums stora problem med naturen i det nuvarande sociala systemet, kapitalismen, som försöker underkasta sig alla medel för att vinna vinst.

Jag anser att den viktigaste uppgiften i politiken är att arbeta för systemförändring samt att försvara arbetarklassen, missgynnade människor, minoriteter, djur och miljön mot kapitalets överlägsenhet och kapitalisternas girighet.

Förtroendeuppdragen

  • FKP:s viceordförande och partiets fackgrupps ledare
  • FKP:s Nylands distriktsorganisations ordförande, Vandas stadsorganisations sekreterare, Korsos avdelnings ordförande
  • Fredskämparna i Vandas ordförande
  • Fackförbundet Pros representantskapets vicemedlem
  • Vapaus valita toisin rf:s viceordförande
  • Medlem i Förlagsbolaget TA-Tieto Oy:s och Spartacus-stiftelsens styrelse
  • Medlem i en lokal boendekommitté